REGULAMIN

Recman Cup 2018

 

Postanowienia ogólne

 

1.     Termin turnieju: 21-22.07.2018 r.

2.     Miejsce rozgrywania turnieju: Korty tenisowe OSiR:

a.     Gra pojedyncza mężczyzn Open – Suwałki, ul. Wojska Polskiego 17

b.     Gra mieszana – Suwałki, ul. Wojska Polskiego 17

3.     Opiekun turnieju – Aneta Wasilewska.

4.     Uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania zasad turnieju Recman Cup.

 

Warunki uczestnictwa

 

1.     Kategorie: Gra pojedyncza – Mężczyźni Open; Gra mieszana - Mikst.

2.     Zawodnicy – w turnieju Recman Cup mogą brać udział:

a.      Amatorzy, zarejestrowani w programie Seniorów i Amatorów PZT

b.     Zawodnicy, którzy spełniają następujące warunki:

i.     15 lat karencji dla zawodników klasyfikowanych kiedykolwiek na listach seniorskich PZT,

ii.     8 lat karencji dla zawodników klasyfikowanych na miejscach od 1 do 50, na listach do lat 16 i 18,

iii.     5 lat karencji dla osób klasyfikowanych na miejscach od 51, na listach do lat 16 i 18,

iv.     1 rok karencji dla osób klasyfikowanych na listach do lat 12 i 14 niezależnie od zajmowanego miejsca.

c.      W turniejach kategorii Open nie mogą brać udziału gracze kiedykolwiek klasyfikowani na listach ATP, WTA i ITF, z wyłączeniem list ITF Seniors.

d.     Karencja liczona jest od roku następującego po roku, w którym zawodnik był ostatni raz sklasyfikowany na listach. Od regulaminu nie ma wyjątków.

 

Postanowienia szczegółowe

 

1.     Rozstawienie zawodników zostanie dokonane losowo.

2.     Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania harmonogramu turnieju oraz planu gier.

3.     Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania godzin rozpoczęcia swoich meczów. Obowiązkiem zawodnika jest uzyskanie informacji o terminie rozpoczęcia swojego meczu.

4.     Zawodnik, od momentu wywołania swojego meczu, ma 5 minut na stawienie się na korcie. Jeżeli zawodnik nie stawi się w tym czasie na korcie, sędzia może podjąć decyzję o dyskwalifikacji.

5.     Rozgrzewka przedmeczowa trwa 5 minut. Po tym czasie zawodnicy są zobowiązani do rozpoczęcia meczu.

6.     Turniej singlowy rozgrywany jest wygrania jednego seta. Przy stanie 6-6 w secie o zwycięstwie decyduje tie-break do 7 punktów. Istnieje możliwość, że półfinały i finał zostaną rozegrane do wygrania 9 gemów (przy stanie 8:8 o zwycięstwie decyduje tie-break do 7 punktów) lub dwóch setów (przy stanie 1-1 w setach o zwycięstwie decyduje tie-break do 10 punktów).

7.     Plan gier może ulec zmianie np. z powodu złych warunków atmosferycznych, jak i przesunięć w planie gier spowodowanych długim czasem rozgrywanych meczów. W przypadku zaistniałych zmian mecze mogą zostać przeniesione na inny kort bądź obiekt.

 

Postanowienia dodatkowe

 

1.     Zawodnicy zobowiązani są do ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.

2.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione na terenie obiektu, które uległy zniszczeniu bądź kradzieży.

3.     Zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu imprezy oraz regulaminu obiektu. Brak zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami nie zwalnia z odpowiedzialności w przypadku ich nieprzestrzegania.